Egy rég esedékes hazatérés

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 452

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#51 » 2017.11.25. 09:13

A zenével és a borok fogyasztásával a jókedv is fokozódik, s mire már a desszerteket tálalják, az urak egy része már táncra is perdül asszonyaikkal vagy takaros kis szolgálólányokkal, vegyül és keveredik a társaság a teremben. Csak az asztalfőn marad a házigazda és fia a helyén.
Eulisess érdeklődésére lord Ardenand (az idősebb) nagy mosollyal kezd magyarázni:
- Ó hát mi sem egyszerűbb annál, kedves barátom, hát mi sem egyszerűbb! A szőlő gondos művelésével kezdődik minden, a metszések pontosságával, a tetejezés, a mezgerlés. A munkások minden nap ellenőrzik a termést, elég egyetlen hibás szem! Csak egy! És vége mindennek. A déli napfény csodát tesz ám a gyümölccsel! Amikor már mézédes és erőtől duzzadó minden szem, akkor kell leszedni. Nos... itt jön a különleges összevető. A női lábak! Ördöngős jószág némelyik menyecske errefelé, és nekem vannak a legcsintalanabb, leginkább kapatos leánykáim. Haha! A szőlő taposását nem lehet, csak szedés után két héttel elkezdeni, és csak szűzleányok tapodhatják, de nem ám gyereklányok! Ugyanis a szűzleányok lábát felsérti a szőlő szára, vérük keveredik a mustba! Aztán mikor megtaposták már alaposan, hogy csak úgy jajonganak a csípős mustlétől, akkor megint kell állni hagyni két hetet a bort. Érnie kell annak, zamata kell legyen! A sajtolást csak aztán kezdjük meg... nos, így készül a mi méltán híres borunk, kedves barátom. Igazán sajnálhatod, hogy nem kóstolod... Ugyan már, csak egy pohárkával igazán megihatnál! Őszintén, egy egész üveg óbort tettem el neked, és addig innen nem eresztelek, míg azt ki nem üríted! Hát mit mondanak rólam a királyságban majd akkor!

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 359

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#52 » 2017.11.25. 09:20

Csak a desszertre érkezik meg, oly csendesen és hangtalan, akár az árnyék. A fekete bársony ruha, mely alakja körül susog, bár feszességével kiemeli a törékeny női test minden domborulatát, mégis nyaktól bokáig zárt, ahogy azt az illem megkívánja egy özvegytől, legyen bármily fiatal is.
Aligha figyel fel bárki a familiárisok körül az érkezésére, hisz még csak nem is a főbejárat felől jött, hanem az oldalbejárattól, ahol a cselédek közlekednek a konyha felé. Egyenesen az asztalhoz sétál, biccent egy mosollyal Eulisessnek, kezet csókol a kedves papának egy meghajlással, de nem szakítaná meg annak lázas beszámolóját a borokról, majd az asztal másik felén, bátyja mellett ül le, hogy csendes, visszafogott beszélgetésbe elegyedjen vele. Inkább mintha távoli barát ült volna az asztalhoz, nem pedig a család legkisebb gyermeke, vagy épp oltalmazandó kishúg. S bár valószínű atyja ügyet se vet rá, nem fogja beszámolóját egy pillanatra se félbehagyni miatta a borkészítés csodáiról, az ifjabb Willemmel már felsejlő apró mosolyokkal beszélget valamiről.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#53 » 2017.11.29. 19:39

- Csak, hogy neked sem sikerült az, mivel előtted számtalan megpróbálkozott. -*válaszolja.*- Nem szokásom inni. A királynak és az országnak józan gondolatokra van szüksége, nem szeszpárásra. Nagy örömünnepeken engedek meg magamnak csupán egy csöppet a legkiválóbb vörösborból, egy kupa friss forrásvízben elkeverve. Ez az én ünnepi italom. Bár belegondolva, már rég nem ihattam... Legközelebb vagy a herceg egészségére vagy a lányod boldogságára üríthetek ilyen pohárt . -*néha elő kell rángatni a színészeket a színpadra, talán e célból int látványosan Lady Sante-Bouve felé.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 452

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#54 » 2017.11.30. 17:12

- Én meg azt hittem, az országnak elsősorban király kell. - Bólint hümmögve a lord, kissé epésre véve a megjegyzést. - Ha most megbocsájtasz... a nagyuraimmal még meg kell beszélnem a holnapi vadászatot, amíg még józanok... Mindennek a legjobbnak kell lennie, kedves barátom. A te pihenésed szolgálja majd minden...
Ezzel fel is áll az asztaltól, megveregetve öblös markával Eulisess vállát, s ebben érezni lehet, hogy bizony hiába a kor, van még erő abban a marokban. Otthagyva a pitét a lord el is dübörög egy csapat hasonló korú lord felé, de a kupáját, azt viszi, s odaérve széles gesztikulációkkal magyarázva koccint velük.

Valahogy Jezabel is egyedül marad azzal, amit bátyja mondott neki, az ifjabb Ardenand egy hölgykoszorúhoz állt be, hogy rögtön két pironkodó leányt is felkérjen és táncba pörgessen.
Az est további része úgy tűnik, a mulatozásé, s ki-ki eldöntheti, mennyire vesz részt benne, de a nagyúr asztalához senki idegen nem merészkedik, hisz Eulisesshez szólni csak a ház urának van joga...

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 359

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#55 » 2017.11.30. 17:17

Jezabel nem hagyja soká egyedül a lordot, apja székébe telepszik át szótlan, s egy pillanatig csak a vegyülő forgatagot figyeli. Akármi járhat a fejében, de szemlátomást nem engedi el magát az "otthon" kényelmében. Nem úgy tűnik, mintha a boldog felismerés öröme csillogna a szemében, bár határozottan nem is búskomor. Láthatóan idegen szemmel figyeli a helyet, az alakokat.
Könnyedén emeli fel aztán a kupáját rövid szótlansága megtörésére, s aprót kortyolva a királyi nedűből végülis Eulisessre pillant.
- Nem fejeztünk be egy beszélgetést a királynői fejdíszt illetően.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#56 » 2017.12.03. 19:51

-Sok mindent nem fejeztünk be grófnő, nagyon sok mindent nem. A fejdísz története egy közülük...Ami engem illet, én elmondtam róla, amit érdemesnek találtam elmondani. A döntés joga viszont a királyé, elvégre a kincstár finanszírozta az expedíciót. Van-e esetleg valami, amit nem mondott el? Vagy egy bájos történetet szeretne megosztani az Ikerszigeti vendégnapjaiból? Bármelyik is legyen, örömmel hallgatom, kedves grófnő. -*mondja.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 359

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#57 » 2017.12.04. 18:25

Hogy elégedett-e a döntéssel, vagy sem, az már nem igazán látszik rajta. Sem az, hogy Eulisess szavai mit váltanak ki belőle. Tekintete visszasiklik a táncolókra, s úgy szólal meg ismét, hogy rá sem tekint a lordra.
- A fejdíszt egy hajdani tünde hercegnőnek készítették, koronázási fejékként, mikor az Eldalos-házba beházasodott. Ezt könnyű visszakeresni bárkinek, bár egyes dokumentációkat csak a Téli Kastély könyvtárában leltem fel hajdani kincsvadászok és kortanúk feljegyzéseiben. Ilyenformán a fejékre jogot egyedül a mindenkori Királyné formálhat. Úgy sejtem, formálni is fog... A fejék maga természetesen rendelkezik mágikus hatalommal, de nem úgy, ahogy elgondolná. Egyfajta fókuszként működik, s hogy miféle hatalmat képvisel, az mindig a viselőjétől függ. Jelenleg semmilyent. Aktiválni azonban nem egyszerű: valakinek, aki fejére teszi, önként kell életét adnia, hogy megtöltse mágiával, s aztán... nos, meglátjuk, mi történik. Kiszámíthatatlan, az áldozat lényéből és lényegéből fakad. Én óva inteném tőle, hogy használják! De ha kikérte volna a véleményem, attól is óva intettem volna, hogy ilyen csinnadrattát rendezzen miatta.
Rövidet kortyol a borából, s közben figyeli, ahogy a társaság sürög, forog, harsány színeivel fordul, amiként azt kell. Mozdulataiban és jellemükben egyaránt.
- A szigeten semmi olyan nem történt, amiről számot kellene adnom önnek, vagy másnak. Ha még arra sem jöttek rá, kinek a vendégei voltunk, igazán nincs miről beszélnünk. Adjunk hálát az Egynek, hogy mi túléltük, és imádkozzunk azok lelki üdvéért, akik nem.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Mord
Hozzászólások: 452

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#58 » 2017.12.04. 18:35

Az ifjú lord összekapaszkodik egy társasággal, és hangos énekszóval mulatoznak. Többnyire korabeli ifjak gyűlnek köré, java részük már felöntött a garatra. A házigazda viszont hadaró mozdulatokkal magyaráz éppen néhány más úrnak, mintha épp hol csitítaná őket, hol pedig heves gesztikulációval korholná.

//kis free, míg beszélgettek, és nincs mit írnom//

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#59 » 2017.12.07. 19:33

- Nem tudom, mennyit tud vagy mennyit nem, elvégre önöknél, vidékieknél ezt sosem lehet pontosan megállapítani, de a jelenlegi királynő visszavonult a világi eseményektől és ezen túl a Fénynek szenteli életét. Dicsérendő, és a helyzetet nem rontja tovább. Még csak az kellene, hogy még egy harmadik fél is magának követelje az ereklyét...-*a harmadik fél elgondolkodtató lehet, de a tanácsos rendületlen folytatja.*- Egyébként, mi oknál fogva bízta a ládáját a fogadósra, kedves grófnő?
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 359

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#60 » 2017.12.08. 17:20

~Önöknél vidékieknél...~
Különösnek vélte mindig is a korona közelében, kényelmes városokban... kígyófészkekben forgó nemes urak fennhéjázó viselkedését, sőt, magát a gondolkodásmódot, hogy van olyan, hogy "vidékiek" egy ilyen birodalomban. Különösnek vélte... de sohasem ítélte meg igazán, hisz az nem az ő dolga. Egykedvűen siklik hát el efelett a jellemzés felett, s inkább a ládát illető kérdés hökkenti meg.
- Utazó ruhatáramnak itt sok hasznát nem venném, ha úgy hozza a helyzet, hogy vissza kell térnem szülőházamba bármi okból, úgy azokat a ruháimat, melyeket atyám amúgy is megszaggatna, ha meglátná őket, a fogadóshoz küldöm, hisz a kikötőn keresztül vezet utam is majd vissza. A fogadósné mindig rendbe teszi a ládám, mivel tudja, hogy nem vagyok szűkmarkú azokkal, akik segítségemre vannak a legkisebb dologban is. Ellentétben atyámmal... aki nem azért a birodalom egyik legjobb és leggazdagabb borral kereskedő nemese, mert szórná a vagyonát boldog-boldogtalannak. -
Eulisess természetesen emlékezhet rá, hogy Jezabel gyakorta hord igen férfias ruhadarabokat, sőt, néha nem átall kalandor semmirekellőket megszégyenítő módon öltözni fiatal nemesasszony létére.
- Sajnos az Ön ládáját, úgy hallom, csak kifosztva lelték meg. De biztos vagyok benne, hogy atyám mindent megtesz, hogy kényelmesen érezze magát. Mindazonáltal erősen érdekelne, mi célból hívta ide...? És emlékeztetem, jó uram, hogy nem maradhatunk soká... a holnapi vadászat még rendben van, de aztán indulnunk illenék még holnap este... legkésőbb holnapután hajnalban, hogy időben visszaérkezzünk Zubogóba.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég