Egy rég esedékes hazatérés

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#121 » 2018.02.17. 18:32

Csendes az út... és hosszú. Az eső meglepi őket, dermesztő hidegen csap a köpenyük alá. A páros későre ér vissza, lassan már a vacsorához terítenek. A lovászok elősietnek, hogy a lordot lesegítsék a nyeregből.
- Vitetek fel forró fürdőt Önnek, jó uram! Szárítkozzon meg, melegedjen meg, még megfázik. Apám nem mosná le a szégyent, ha a birtokán, vendégségében érné bármi baj. - Mondja Willem komoran. Valahogy megváltozott Eulisess irányába. Udvarias és kötelességtudó, ebben nincs hiba.
- A vacsoránál remélem, találkozunk!

S ha Eulisess felmegy, úgy valóban hamarosan forró, illatos fürdő és forralt bor kerekedik neki, tiszta ruhákkal egyetemben.

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#122 » 2018.02.17. 19:38

*Meg kell vallani, kettős érzések fogják el a csönddel kapcsolatban.
Eleinte élvezi. Hogyne élvezné, napjai többségét egyedül, hallgatással és nyugalommal övezve tölti, melyeket csak saját tolla sercegése törhet meg. Aztán rá- ránéz a fiúra és ekkor akaratlanul is eszébe jutnak dolgok.

Elsőként az idősebb Willem. Kiköpött mása az apjának.
Valóban meg akarná ölni Aranyvölgy ura? Legjobb barátnak erős túlzás lenne nevezni, de levelezéseik mindig baráti hangnemben zajlottak… Lehet, hogy csak a körülmények teszik gyanússá e vendéglátást?
Vegyük a rablótámadást.
Véletlen is lehet. Willem maga mondta, sok a rabló.
Viszont az a West nevű zsoldos is szőrén-szálán eltűnt…
Nem ismeri túlzottan jól, lehet, hogy ilyen a természete… Viszont az igen gyanússá teszi az eltűnést, hogy információszerzés közben teszi ezt.
A vadászat?
Nem lehet tudni, hogy mi okból pont vadászat. Nem elég olvasott a jó vendéglátó, hogy átlássa; ennél gyanúsabb csapdát nem lehet felállítani. Ellenben, lehetséges az is, hogy csak dicsekedni akart földje gazdaságával…

Hol ide, hol oda billen magában a mérleg a merényletet illetőn.
Végül döntésre jut.
Chelleynek lehetett ideje megkörnyékezni, amíg ő tengeri expedíción volt. S ha volt ideje, akkor bármit is akart azt már megígérte neki a rőt gróf. Az ár pedig egyértelmű. A tanácsos élete.

Ugyan ki gyanakodna Willemre? Mindenki tudja, hogy jó kapcsolatuk van.

Átrágva, ezzel zárja le magában a nyomok egyeztetését.
A döntő bizonyíték viszont még hátra van. A kérés. Az fog végül is pontot tenni az ügy végére.

A kérés és annak előadásmódja.

Eztán kezd el a hideg eső esni…
A fiatal lord pedig még mindig morózus. A fiú miatt.
Mpmh. Csak egy szolga volt.

Mikor idáig ér valami miatt keze a medalionra téved. Pedig az nem szokott. Kerüli, mint a tüzet.

…Nem. Nem egy csak szolga volt…

Valami furcsa keserűség járja át, de a világért nem mutatná.
Visszaérve az első kérdése, hogy mi történt a fiúval? A második, hol van a zsoldos?
Csak aztán tér fürödni. A borhoz persze hozzá sem nyúl. Helyette tegnapi úti ruhája oldalán lévő kulacsot veszi elő. Mikor kibontja, beleszagol.
Iszik.
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#123 » 2018.02.17. 19:44

A szolgákat kérdezheti Eulisess, hisz Willem kint volt vele, épp annyira nem tudhatja, mint ő maga.
A szolgák pedig, míg a forró vizet hordják fel, csak a fejüket csóválják.
- Kegyelmesen uram... nem láttuk mi azt a zsoldost tegnap este óta. Akkor sietősen távozott, de hát mi aztat hittük, a kegyelmes úr küldte el tán dógára...
- A fiú... jaj szegény fiúcska! A várnagy középső fia az, a kis Metkó. Az még szuszog a szentem, de hacsak a pap csodát nem tesz mellette, nem marad meg. Pedig jaj a gyógyító mester mindent megtesz érte, a lord még orvosdoktorért is szalasztott a városba!

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#124 » 2018.02.17. 20:03

*Utoljára fogad fel zsoldost.
Megbízhatatlan, akasztófáravaló, átkozott népség. Az összes. Kivétel nélkül. Ez is akkor lép meg, mikor szükség lenne rá. Az előleget persze elfogadta. De lesz még itt ne mulass! Szerződésszegésért körözést tervez kiírni rá. Mihelyst visszatér Zubogóba.

Másodlagos tényezőként, afféle udvariasságként megkérdezi, hol ápolják e szerencsétlent? A válasz viszont láthatóan nem érdekli túlzottan.

Aztán megy el fürdeni.
Fürdés után, ha máshova nem szólítják, üzen egy szolgával a jó lord Ardenandnak, hogy nagyon sajnálja nem tud részt venni az esti vacsorán, ugyanis kifárasztotta a mai nap, holnap pedig utazik. Javasolja, hogy a reggeli után ejtsenek meg egy rövid beszélgetést. A választ megvárja. Csak aztán zárja a szoba ajtaját.

Aludni viszont nem tud. Olvasni próbál. Az egyetlen könyv, amit talál az Sárkányölő Gregorról szól. Roppant unalmas alkotása egy harmadrangú mesternek.

Néha-néha leereszti a könyvet s a folyósóra hallgat. Közeledik-e valaki az ajtajához?

Ha semmilyen atrocitás nem éri, körülbelül négy órát szenvedhet ilyen módon a könyv fölött. Akkor aztán nem bírja tovább. Olyan érzése támadt, ami emberemlékezett óta nem fogta el.

Az ajtót kinyitja és elindul a sötétben.
Ha tudja merre a fiú, akkor afelé, ha nem, akkor megkeresi. Muszáj látnia.
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#125 » 2018.02.17. 20:54

- A fiút? Azt az asszonyház ispotályos szobájában, uram.
A lord mély sajnálatát üzeni vissza, de természetesen Eulisess hiányt nem szenved semmiben, és a vacsorát, jóféle sült kappant, a szobájába hozzák a cselédek. Ha kívánja, bár ugyancsak furcsállnák, de meg is kóstolják előtte. Az ember nem tudhatja, mikor mérgezik meg ugye...
Azonban az étel nem mérgező továbbra sem. A szolgák elviszik a bort, inkább vizet hoznak az úrnak, hátha azt iszik.

Később könnyen megleli a fiút. Idősebb férfi görnyed az ágya felett, a gyermek eszméletlen liheg az ágyban, míg az egy ujjával a hasán lévő sebben matat. Mellette két másik férfi, meg egy pap, utóbbi erős sápadva szörnyülködik...
- Hmmm...hmm... ez nem jó. Ez nem marad meg. - mondja az orvosdoktor, kicsit megnyomkodva aztán a hasfalat is. - Már csak szenved szerencsétlen. Adjatok neki mákonyt. Reggelre vége lesz.
Észre se veszik a belépő lordot, háttal állnak neki.

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#126 » 2018.02.17. 21:12

*Ahogy jött úgy távozik. Egyenest az udvar felé veszi az irányt, ha akad, akkor inkább néptelen szakaszba tart.
Fel kell frissülnie, s kivernie a fejéből ezt az ostoba fiút.

Metkót.

Na, tessék! Már a nevét is megjegyezte. Ez egyre szebb. Keserű mosollyal tekint előre a szótlan sötétbe.

Mi a fészkes fene van vele?
*

- Mit akarsz? Mégis mit?... Nem tehetek semmit. Semmit. -*suttogja. Kedve lenne pörölni, de azt nem mer.* - Nincs varázserőm. Nincs gyógyítási tehetségem. Nem segíthetek. Akarok, látod, akarok. De a ha nem tudok, akkor nem tudok. Sajnálom.

*Csönd lesz. Választ vár, de tudja, úgysem kap.*

- Mindez annak a kölyöknek a hibája! -*ereszti ki fogai közt, ahogy felötlik benne az ifjabb Willem arca.* -Ha nem emlékeztetne ennyire a szebb időkre…

*Eztán időzik még. Valamikor csak egyedül hagyják majd azt a fiút. Később bemegy hozzá.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#127 » 2018.02.18. 18:56

*Csak valamikor a hajnali órában marad magára a gyermek... Anyja akkor már zokogni se bír, úgy támogatja a várnagy szállásukra szerencsétlen asszonyt. A szobát csend üli meg, gyászos néma hidegség.
Hogy is ne... a gyermek mintha aludna. Csak a mellkasa nem emelkedik csöppnyit sem.

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#128 » 2018.02.18. 20:17

*Pár perc hallgatózás a félig nyitott ajtó közelében elegendő ahhoz, hogy megbizonyosodjon, nincs már bent senki. A túl nagy csönd viszont eleve kellemetlen érzésessel tölti el… Csak némi habozás után löki be óvatosan a bejáratot.
A fekvő gyermek képe a fogyó gyertyafényben olyan, amire valamelyest lelkiekben már felkészült, de mikor eljő a valós pillanat, földbe gyökeredzik a lába.
*
-Oh, ne. -*csúszik ki a száján sóhajszerűen.
Gyors lépésekkel az ágy mellett terem. Lassú, merev mozdulatsorral ujját a gyermek ütőerére helyezi.


Még nem hűlt ki teljesen.

Sóhajt egy mélyet, lehunyja szemeit. Rövid ideig némán áll egy helyben, mit ő éveknek érez. Ennek egy gyenge szédülésérzet vet véget. Lehet, hogy azért mert egész nap nem evett semmit? ...Lehet.
Erőtlen roskad a székre, hogy el ne essék. Onnan még nézi a gyermek, ártatlan, egyre fehéredő arcocskáját. S mit aki, hirtelen kap észbe, elkezd imát mormolni a lelki üdvért. Befejezve azt, előre meredve megszólalna. Valamit akar mondani.

A gyermeknek?

Megeshet.

De bármiről is akart volna szólni, örökre a tanácsosban marad.…Az anya. Az anya elvesztette a gyermekét.
Ezen már nem lehet segíteni. Odafent se tudtak.
Az Egy útjai kifürkészhetetlenek.
De az anyai bánatot valamelyest könnyebbé lehet tenni!
Pénzzel?
Nem.
Az úgy tűnne, mintha megvásárolna egy életet…

Ezen nagyvilágtól elzárt helyen azonban még erősen hihetnek a csodákban! Nem kell mást tenni…

https://www.youtube.com/watch?v=n0flKCY9ipA

A gondolatot tett követi. Előveszi zsebéből a szentjelképes imafüzért. Vet a halovány fényben reá egy pillantást. Mestermunka, színezüst és napszín drágakő berakásos. Ilyet egyszerű ember, ha lát két lénynek adományoz magában; vagy egy tehetős nemesnek, vagy az Egy egyik angyalának.
A fiú nyakába akasztja.
Keze újból zsebében kutat egy ideig, mígnem aranypénzt is elővesz. A kis marokba helyezi s rászorítja azt. Ne mondja senki, hogy a kis Metkó távoztában nem gondolt volna szüleire; lám érmét hagyott nekik.

Hátrább lép, megnézi utószor a halottat.
Napjelet rajzol feléje.
*
- Most már készen állsz csatlakozni az Égi Sereghez. Requiescat in pace.

*Kifordul a szobából, visszatér szobájába. Kerülve a feltűnést.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#129 » 2018.02.19. 17:30

A hajnal ismét csípősen köszönt a lankákra. Csend honol, csak a kápolnában húzzák a harangokat. Lord Scarletwoundnak a reggelit a szobájába hozzák, s minthogy tegnap alig evett, így ugyancsak mardoshatja immár az éhség.
Nem sokkal később újra kopog egy szolgáló.
- Lord Ardenand várja a kártya-szobában, uram.

Eulisesst át is vezeti a szolga, és a kártyaszobában ott van a lord. Épp pipázik, komor kedvében van.
- Gyere csak. Szolgáld ki magad! - Az asztalon bor, mazsola, egy pipa és pipadohány várakozik. - Remélem nem szegte kedved a tegnapi vadászat. Előfordul az ilyen... Viszont Willem említette milyen remek lövésed volt.

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#130 » 2018.02.19. 23:52

*A széken aludt el.
Dolgozni akart. Az nyújthat számára igazi megnyugvást. Ám valamiért csak ült egy helyben egy jó öt perc erejéig, aztán konyult le a feje. Az igazak álmából magától kelt fel. Furcsamód akkor, mikor a szolgák kopogtattak.
Jelez nekik, hogy beléphetnek. Az úrnak való reggelit kiviteti, kenyeret és vizet hozat magának. A hétnek vége. Eljött az utolsó nap, mely a Fényes Úr sajátja. Reggeli közben hallgatnak el a harangok. Willem után meg szeretné látogatni a kápolnát, ahol a csendes ima után úti áldást szeretne kérni az atyától. Legalábbis ez a terv.

Szerény reggelije után vezetteti magát a kártyaszobában. A lorddal átellenes székben foglal helyet. Nem nyúl semmihez, pláne nem a dohányhoz. Nem szeret füstölni. Helyette annál ritkább, s őtőle értékesebb, dologra gyújt rá. Egy halovány mosolyra.
*

- Ugyan hadd csak. -*sóhajt aztán lemondón.* - Megtörténik ez sajnos olykor-olykor. A lövésről meg szót se, a fiad meg te értetek a fegyverekhez, nem én. Ez amolyan vaktyúk is talál szemet dolog volt…

*Kis csönd.*

- Nem vagyok már a régi, Will. -*kezdi kissé bizalmasabban. A másiknak feltűnhet, hogy színek is vegyülnek tónusába. Olyanok, mint egykor régen. * - Eljárt fölöttem az idő, s tán össze is tört egy kicsit. Én a legtöbbek szemében a királyság második embere vagyok, a félelmetes Scarletwound, a Kopó… Az Egyre…! De a tiédben maradjak az a barátod, akivel anno’ laposra verted a Kennith gróf fiait. Emlékszel-e rájuk? Folyton azt a holdkóros lányt piszkálták. Ezt te egyszer meguntad és behúztál az idősebbnek… Mindig hevesebb voltál a kelleténél! Viszont akkor megérte. Ketten-kettő ellen. Szép is volt! Fülüket-farkukat összehúzva menekültek el. Persze fenyegetőztek, hogy majd szólnak az apjuknak… nálam mondjuk ennek lett fogantja is. Az én atyám emiatt büntetést szabott ki, de mondom; megérte. Az a két balfácán aznap értékes leckét kapott!

*Magára eszmél, mennyire elragadtatja magát.*

- Sajnálom… Csak azt szeretném, ha tudnád, én tisztellek. Becsüllek. Ám az idő telik… Az Udvar és Arany Völgy messze vannak egymástól. Azonban tudd, barátságunk a kapocs a kettő közt. De fecsegek itt össze-vissza! Most már igazán kérhetnél valamit a Koronától, ahogy ígérted… -*a lordnak, ha nem is lenne bátorsága hirtelen, megjöhet, ha a tanácsos arcára tekint.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég