Egy rég esedékes hazatérés

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#21 » 2017.11.02. 19:27

*Válaszolni szeretne a ladynek, mikor a zsoldos parancsa feléjük harsan. A hölgyről lassan elmozdítja tekintetét West felé. Arcán a meglepettséget egyik szemöldöke megemelkedése hirdeti.*
- Ha minden, amit mond igaz, akkor felesleges beülnünk. Inkább azt kérdezze a kapitánytól, hogy a lovak tűrik-e a nyerget. Elindultunk. Most már meg is fogunk érkezni, hintóval vagy anélkül. -*int a zsoldosnak, hogy teljesítse a kérést.

Ezután csöndben marad és nézi, mire jut a szabadszellemű polgár. Azonban egyszer vált egy sok szót érő pillantást a grófnővel.
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 452

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#22 » 2017.11.03. 13:34

- Hogy mi???
A kapitány alaposan meglepődik Deen szavaira, de szerencsére nem ejtették a fejére, hamar kapcsol.
- Az Egy verje meg!
Cifra káromkodással fordul körbe, hogy felmérje a helyzetüket, amiként azt Deen is teszi. A férfi érzékei remekül működnek, a dobhártyáján hallja az esőcseppek dobolását, az ágak karistolását a a szélben. A sötét felhők alkonyati szürkületbe vonják a ligetet, s akkor látja meg a fák lombjain álló zöldbarna ruhás alakokat, mikor egy villám hangos mennydörgéssel villan fel a szürke felhők alatt. A közelben csaphatott le.
Ráadásul Eulisess nem is óhajt eleget tenni a kérésnek. S bár ott állnak a kíséret nyergelt lovai (mind a négy) kikötve, kérdéses, a lord képes-e a kitartó vágtára... a ladyről nem is szólva.
- Kegyelmes uram, most ne vitázzon! - Csattan fel a kapitány feléjük indulva. - Biztosabb a batár Önnek és a felesé...
Sose fejezi be a mondatot szerencsétlen. Három vessző röppen ki a liget fáinak koronája felől, épp akkor, mikor talán Deen már jelezte volna a társaságot. Az egyik rezegve áll meg a kapitány nyakában, az ősz hajú férfi dermedt tátogással mered még kiálló színes tollazatra, levegőért hörögne, majd vért bugyogva rogy össze az úton. A másik vessző a kocsist találja mellkason, jajdulva fordul le a batár bakja alá, a negyedik az egyik befogott, élen lévő lovat találj faron, mire az megágaskodik, társai azonnal vele ugranak rémülten, és két keréken kezdik csúsztatni, húzni a kocsit, rúgkapálva, áthúzva a súlyos szerkezetet a lefordult kocsis testén is.


//Új szabály szerinti kitérést kérek dobni, vagyis ügyességnek megfelelő kockával kérem a dobott értékek összegét. :) Pajzsa asszem senkinek nincs, de akinek mégis van, az adja hozzá. A tereptárgyak (fák) teljes alakos fedezéket jelentenek, nagy pajzskét használatosak, ha valaki mögéjük bújna. Ha valakinek még nincs kidolgozva, az dobhat ügyességpróbát a rég rendszer szerint (vörös királynő), amit már ismertek, d10-es kockákkal, csak akkor nem kell összeadni.//

Deenton Seanarius Westcott
Hozzászólások: 2

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#23 » 2017.11.04. 17:33

Az eső ezúttal nem a barátja,s így későn veszi észre a támadókat.Az öreg kapitány holtan zuhan össze,Deen pedig meglepődve tapasztalja mennyire hidegen hagyja a tény. Életösztöne kiforrta magát az utóbbi időben s elsőként magát mentené a lassan haladó batár fedezékébe.
-Ide a batár mögé!-kiáltaná hiszen jó eséllyel a két nemesnek ideje se volt felfogni az eseményeket.
-Ha szólok megiramodtok a fàk közé,ott nem sokra mennek az íjaikkal!-
//A dobás 53 vagy 52 :) ha ennyin múlik majd megnézem pontosan.Ha pedig az élete múlik rajta használja az Arkánpajzs védőmágiát.//

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#24 » 2017.11.05. 18:55

*Meglepetten szemléli az eseményeket. A rövid ideig tartó sokkból a zsoldos hangja téríti észhez. Ránéz a grófnőre, ha úgy látja, hogy meg sem tud mozdulni a félelemtől, akkor csuklón ragadja és magával rántja a mondott helyre. Igyekszik gyorsan odaérni.*

//DOBOTT ÉRTÉKEK//
1. dobás: 10
2. dobás: 8
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 359

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#25 » 2017.11.05. 20:23

Riadtan lép hátra, ahogy elkezdődik a vérontás. Azonban nem tétovázik soká, keze maga elé lendül, amint a kapitány a torkában rezgő vesszővel a földre hull.
- Mae'r wain amddiffynnol o'n cwmpas yn tynnu sêr!
A fényburok felszikrázik, épp akkor, mikor Eulisess elkapja a kezét, és húzni kezdi. Elég nagy körben hullámzik, mintha meleg levegőben hullámzana a délibáb képe, legalább hat lépésre csillog köröttük.
- Várjon! West! A lovakhoz! Maradjanak közel hozzám! A burok kitart egy kis ideig, azon nem lőhetnek át.
Talán meglepi Eulisesst, hogy a törékeny kéz milyen határozottan szorít rá az övére, s immár Jezza vezetné a férfit, nem fordítva, a fákhoz kötött lovak felé.
- Kereket oldunk!
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Mord
Hozzászólások: 452

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#26 » 2017.11.05. 20:33

//Hova lett Deen képe? :D Ő lett az Arcnélküli? Na mindegy, mivel a kockarendszer kékhalált kapott, visszatérünk az első verzióra, amit használtam a Vörös királynőben is. Eulisess talán emlékszik még rá, Deen meg amúgy is ismeri. Köszi a megértést.//

Deen jól irányzottan vetül a batár mögé, mely lassan halad, hiába rúgkapálnának és vágtáznának az elébe fogott lovak. A batáron két vessző is koppan. Eulisess pedig felfedezi magában a fiatalkori kondíciót, s könnyedén ugorva veti magát arrébb a felé lőtt vessző elől. A harmadik nyílvessző halk villanással koppan el a megidézett burokról.
A két nemes könnyedén eléri a fákat és az oda kötözött lovakat, de míg Jezabel burka a vesszőket távol tartja, a haramiákat nem. Épp mikor a nyugtalan hátasokhoz érnek, lép ki a fa mögül egy napbarnított képű, fogatlan martalóc, kezében hosszú szablyával.
- Megdöglötök! - Közelít a páros felé, és hamarost támadni is fog. - Kibelezlek vén szarzsák, az asszonyod meg meghágom, aztán a hulláját is meghágom! És még meg is fizetik!
Ezt pedig Deen remekül látja is, csak egy kis lemaradásban van. Egy kicsiben, hisz a batárral jó irányba haladt eddig, épp a lovak és Jezaék felé....


//Sorrend nincs... Deen odaérhet.//

Avatar
Deenton
Hozzászólások: 14

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#27 » 2017.11.06. 18:17

//Ha mobilról írok akkor nincs képem [bowandarrow.gif] //
-Csupa meglepetés vagy!-vágja rá és furcsa mód a Lady varázsereje jobban meglepte az embertársak halálánál. Láthatóan Lord Scarletwound nem kapott sebet,de a haramiák megelőzték őket a tervben,így a munkaszerződés veszélybe került.
Futtában érkezik a háttérből,s a kovás pisztolyt rántja ki az övéből,aminek eddig nem sok hasznát vette volna a lőtávon kívül eső íjászokkal szemben.A haramiára mereszti a ritka fegyverzetet,hogy megakassza azt a támadásban.
-Ott maradsz,vagy nem lesz mivel meghágnod semmit,féreg!-kiáltja,mihelyt a burkon belülre ér.

//Megfélemlítés: 6,4 [devil.gif] //

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#28 » 2017.11.07. 17:47

*West váratlan megjelenése egyből lehűti amúgy sem lobogó harcikedvét. Hadd végezze a zsoldos, amiért pénzt kap. Ő csendesen figyeli, milyen módon szabadul meg a tehertől. S közben a környezetre is figyelmez, akad-e valami, ami tovább rondíthatna ezen a szituáción?*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 359

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#29 » 2017.11.07. 18:20

Éppen már elérnék a topogó ideges lovakat, amikor elébük toppan a martalóc. Jezabel hátrál is azonnal két lépést, és már lendülne a keze (na nem ökölben, de ki tudja, mi céllal), mikor West is érkezik, igen nyomos érvekkel.
Vár hát. Talán elég. Talán nem kell rávarázsolnia a martalócra, és az önszántából is kereket old, mielőtt a férfi kilyukasztaná. Mert abban se kételkedik, hogy Deenton gondolkodás nélkül fogja meghúzni a ravaszt. Csak reméli, hogy így lesz, és végre nyeregbe ülhetnek... a burok sem tart örökké.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Mord
Hozzászólások: 452

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#30 » 2017.11.07. 18:33

Az eső egyre erősebben csap rájuk, néha fel-felvibrál a burok, ahogy még egy-egy vessző csapódik rajta. West érkezésére az előre lendülő martalóc megtorpan, tekintete a fegyver csövén függ, gyanakvással figyeli.
- Jóóól van... jól. Semmi heveskedés, fiú!
E gyanakvás aztán áthullámzik dühbe, ahogy hátralép, és beslisszol a fa mögé, melyhez a lovakat kötötték. Így pont takarásba kerül West számára. A szablya villan, s a lovak idegesen farolnak meg, ágaskodnak fel mellettük. El kellene kapni a kantárukat, s nyeregbe lendülni, vagy rémületükben máris tovavágtatnak!

//Annak, aki erre a merész húzásra próbálkozik, kérek egy erő vagy ügyesség jellegű dobást a pacikák megfékezésére. Amelyik jobban fekszik.//

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég