Egy rég esedékes hazatérés

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#181 » 2018.03.01. 17:06

Eulisess távoztával a hivatalnok rosszkedvűen morog még... na szép, most derítheti ki, melyik hajó, hisz a méltóság nem mondta meg. Mogorván indul neki...

A templom átlagos mezővárosi kistemplom, egy főhajós. Épp nincs istentisztelet, az atya sepreget bent egykedvűen csuhájában. Meglátva az urat megáll, majd meghajol.
- Üdvöz lègy az Egy házában, uram. Gyónni jöttél talán?

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#182 » 2018.03.01. 18:58

*Opazzo urat nem félti. Nem lesz nehéz megtalálnia az egyetlen hajót, ami körül sürögnek-forognak a legények. Egy óra nem sok idő a pakolásra, így feszített tempót kell tartaniuk, viszont ez idő elég lehet arra, hogy egy sétával kiderítse, melyik hajóról van szó és leolvassa nevét. Sőt, ha nagyon igyekszik, ő maga is pakolhat, ha el akar menekülni oda, hol lányát, ha valóban rendelkezik a mágia csodás adományával, nem nézik ki…
Ami pediglen a tanácsos urat illeti a feltett kérdésre rögtön válaszol;
*
- Az Egy vezette lépteim. -*felel a szokott kérdére, a szokott válasszal. Ez már csak egy ilyen formula.* - Lord Scarletwound vagyok. -*elég közel a főváros, hogy mondjon valamit a név...* - Itt tartózkodásom alatt fülembe jutott, atyám, hogy el sikerült fognod egyet az ördög cemendéi közül. Az Egy útjai kifürkészhetetlenek, örök fényben füröszt bennünket! Igazán örömteli hír ez. Hiszen tudd meg,atyám, -*hajol közelebb és veszi halkabbra, bizalmaskodva.* - hogy Őszentsége eljövend országunkba a király nevenapjára. Ezért most, hogy tisztelettel fogadjuk érkezését megérkezése napján hetven boszorkányt égetünk el máglyán. Pont annyit, mint ahány éves Őfelsége. Ötletes, ugye? A Nagy Inkvizítornak jutott eszébe… Kérem, ne mondja meg senkinek. Elmúlna a meglepetés ereje.-*természetesen ez mind hazugság, de a népeknek mese kell, hogy fontosnak érezzék magukat.* - Csakhogy itt a gond, atyám. Ördög suttoghatta fülükbe ezt, hiszen egy szál boszorkány sincs már a közelben, mind elmenekültek…éppen ezért lenne jó, ha atyám átvehetném tőled a boszorkányt, természetesen a feltalálónak járó jutalom ellenében…s csak akkor, ha bizonyítékaid is elegendőek….
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#183 » 2018.03.02. 14:08

A pap sebesen hajbókol is, amint illik őlordsága előtt, s midőn az előadja jövetele okát, nagy értő buzgalommal kezd bólogatni.
- Jöjjék hát, nagyuram! A kazamatákban raboskodik, s megvallott mindent, amint kell. - El is indul a sekrestye felé, hogy levezesse a lordot. - A pékné asszony vallott rá elébb, hogy ördögi fondorlattal elcsábította a fiát. A fiú aztán a bűbáj alatt megtámadta saját anyját, és agyonszúrta! Persze,midőn e szörnyű eset történt, maga elméje is kitisztult, és elmondta, miként történt a rémeset, hogy a leány elcsábította fondorlattal, és macskavérrel kevert bort itatott vele. Le is írtam, amint kell. A leányt ide hozta a fiú, és itt... mindent megvallott.
Leérkezve a nyikorgó ajtón benyitnak, dohos kazamatába érkeznek, ahol továbbhaladva hamarost zárt cellát nyit az atya. Bent székhez kötözve ott a leány, igen méltatlan állapotban, szája bekötve, maga alá rondítva, és mindkét keze csupa vér a körömfogók tépései után. Kifejezéstelen bámul maga elé.
- Itt van nagyuram minden leírva! - hozza is a pap már a pecsétes irományt. - Őkegyelmessége, Lord Ardenand ugyan még nem válaszolt, mi légyen a sorsa... de bizonnyal máglyára kerülne. Ám ha őeminenciája úgy kívánja, készséggel átadom a cemendét!

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#184 » 2018.03.05. 23:02

*Ha Ardenandot csakugyan a késleltetéssel bízták meg, akkor nem örülne, ha a hivatalnok lánya lenne a kulcs ahhoz, hogy megszabaduljék a kelepcéből. A hivatalnoknak valóban el kell tűnnie, erre ő maga is rájöhet, amennyiben nem ejtették a fejére. Hogy vele jön-e? Nem túlzottan érdekli. A lány viszont annál inkább.
A jó modor, a szigorú Scarletwound-erkölcsök, a már elhintett mese és a mielőbbi indulás vágya tartják vissza attól, hogy felpofozza, vagy legalábbis szigorún kioktassa a papot.
Ennek ellenére, nyugodt, már-már elégedettnek tűnő hangon folytatja.
*

- Rendben van atyám. Tegyen rá bilincset, adja ide annak kulcsát és magammal viszem. A jegyzőkönyvet se feledje. Az Inkvizíció anélkül nem is foglalkozik vele…vagy ne adja az Egy, megismételné az eljárást…akár a helyszíni nyomozást is számba véve. Nem hiányozna senkinek sem, ha a városka életét felbolydítanák, nem igaz? -*nem véletlen emlegeti az Inkvizíciót. Azt kívánja elérni, hogy a pap véletlen se felejtsen ki semmit sem. Majd a hajón áttekinti a jegyzeteket. Ha valami gyanús, akkor elég lesz értő kezekbe adnia őket… amennyiben vele utaznak.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#185 » 2018.03.06. 17:57

A kispap elégedetten bólogat, s áll neki, hogy összeszedje az összes iratot, amit csak össze tudott írni, és egy bőr irattartóba csavarja. Aztán már a lányra teszi a kötelet: bilincse nincs, honnan is lenne, nem városőr, de a nyakába hurkot köt, két kezét összeköti. A leány nem is ellenkezik, valami delíriumos állapotban mered maga elé csak.
- Elvezetem én szívesen a hajóhoz. Ne mocskolja be a kezét ezzel lordságod! S bizony mondom... ha inkvizítor testvéreink meglátogatnának minket, itt bizony nagy örömmel fogadnám őket. Sokak szívében mérgező tüske a pogány babona, és ártó cselekedeteikkel mérgezik az igaz embert...!

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#186 » 2018.03.08. 17:39

- Ha elláthatnak bármily feladatot itt, higgye meg atyám, előbb-utóbb rájuk talál. Vagy ők találnak arra. - *válaszolja röviden, de sokatmondón. * - A lány miatt pedig ne is főjön tovább a feje. Elviszem egyedül…-*végignéz azon.* - …munkájában keresve se találnék hibát. Félő, amilyen állapotban van Koronaékkőig fel sem eszmél. Ön pedig atyám, igazán örömömre lenne, ha elmondana a szerencsés jóutamért, s a lány halandó lelkéért egy imát…Természetesen azt sem viszonzatlanul. -*eleddig engedte magát kíséretni, egészen az adománygyűjtő perselyig. Ott látványosan abba beledob egy-néhány szemnek jobban tetsző érmét, mik itt faluhelyen valamelyest többet érnek.* - Megtenné hát?

*Természetesen nem engedheti, hogy az atya elkísérje a hajókig. Filléres zarovari drámákba illenék ilyesfajta jelentet – amikre persze az ottani nagyérdemű hevesen, veresre tapsolja két kezét, meglepődöttségében. Az atya, a jótevő és az apa váratlan találkozása. Hm.

Amilyen szerencsétlen az a flótás, biztos, hogy látványosan a hajók közt őgyeleg már most is…
A tanácsos elindul, lehetőleg kevésbé járt utakon, kerülve a feltűnést. A hajóhoz érkezve átadja a kapitánynak és a bámészkodók – már tudjuk, akármennyire is óvatos az ember, belőlük mindig akad – szeme láttára, füle hallatára megmondja neki, hogy zárja az „ördög hitvesét” el a hajón. Ha a kedves papa is a közelben lenne, átveszi tőle az engedélyt és megmondja neki – ezt már viszonylag halkabban –, hogy jobb volna még átnézni ezt a papírt az irodájában.
Ha belemegy a játékba, ott fölvilágosítja, vegyen fel álöltözetet azzal lépjen a hajóra. Még meghagyja, siessen, nem akar sokáig időzni. Ezzel végezve visszatér a kapitányhoz, átadja a papirost, bevárja a tisztelt papát és aztán indulhatnak is.

Ha az Egy is így akarja...
*
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Eulisess Scarletwound 2018.03.08. 23:37-kor.
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#187 » 2018.03.08. 17:59

Eulisess szavaira és némiképp érméire az atya meghajol.
- Ez csak természetes, Nagyuram! Kondíttatok is Önökért, és az esti imaórán is áldást kérünk Önre, és feloldozást a leány lelkének, hogy a Halál Angyala kegyes legyen hozzá!

Eulisess kis városban jár, itt óhatatlan, hogy a nép hamar megnézze magának, még ha csak őgyelegnek is a rossz időben kint. Bizony senki nem mer mukkanni, háta mögött mégis vegyes félszavakat hall: "gyilkos" "ártatlan gyermek" "kötélrevaló" "az Úr legyen irgalmas". Ezzel együtt pedig a gyűlölködő pillantások sem maradnak el, de hogy ezek közül melyik szól neki, aki rabláncon vezeti a leányt, és melyik a rabnak? Az sose derül ki...

Ám végülis az Egy rámosolyog Eulisessre. A hajó indulásra kész lenne... a lány, elzárva, az apja álruhás matrózként szökött fel. Ám ekkor a kapitány áll elé.
- Az árum több mint fele a raktárakban marad. Nem éri meg így nekem az út, Nagyuram. Megértheti, hogy az ár így borsos lesz... Nem kevesebbet, négy aranyat kérek majd. Ha felértünk.
Ezzel pedig sarkon fordul, választ nem várt, tényként közölte a Nagyúrral. A vitorlák megdagadnak, és a hajó kifut végre... az eső szüntelen szemel, s nemsoká a szürke, fagyos ködbe vész a Borfakasztó déli ága, napsütötte lankái.

//A kaland ezzel véget ér. Köszönöm, hogy türelemmel végigvitted. :) Egyeztetek Ilweliondurral, hogy miként adom át a karaktered óvó karjai közé. Hmm... mily romantikus kép! :D Egy zárót kérek még, ha van kedved! Mi lenne a leány és az apa sorsa, és kifizeti e az utat a végén a lord? Köszönöm még egyszer!//

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#188 » 2018.03.09. 00:16

*Mikor már elég távol vannak a városkától, elengedi a lányt kötelékeiből és megmagyarázza a kapitánynak, hogy félreértés történt. A lány sajnos ártatlan így szabadon kell engedniük. Akár hiszi a, akár nem, ez lesz. Öt arany nagy ár a hajós felejtéséért. Reméljük, tartós amnézia lesz.

A lemenő nap sugaraiban fürösztve áll a korlátnál, s nézi, miként olvad a táv közte és Zubogó közt. Pillanatra persze félretekint a lányra, ki kezd magához térni a megpróbáltatások után, apja gondos ápolásának köszönhetőn. Egy percre sem hagyja magára a hivatalnok, most is vele van.
A papíroknak viszont még a felénél sem tart. A városig kitart a paksaméta. Bármi is lesz az eredmény, utánuk küld egy megfigyelőt majd. Nem szereti a meglepetéseket.

Hogy ezt lezárta magában, visszatér a rohanó táj csodálatához, mielőtt még bezárkózna a kabinba. A szél hűvös, de frissítő. Nagy emberek, nagy gondolatai születnek ilyenkor.

Legelsőnek a zarovari idióta esete.
Annak lesznek következményei. Akkora baj, azért még sincsen. Örökké nem lehet ekkora összegben tartozni. Legalább most valahogy megoldást találnak. Nem utolsó sorban a jó Tárnokmester körmére is ránéznek…
Ezt leszámítva, valamiért, amit nem tud megtapintani, rossz érzése van ezzel kapcsolatban.

Második a diadém.
Ha a Szentatya nemet mond, átadja az elfeknek. Vagy tán utána.

Harmadik pedig Chelley és a Herceg.
Ekkor visszatekint a hivatalnokra. Meg kell tudnia kibérelte fel…Bár valószínű, Willem. Neki áll érdekében most Othmar érdekeit szolgálnia, elvégre nemsoká rokonok lesznek…Vagyis erősen esélyes.
A herceget pedig évek óta nem látta. Mióta a veres gróf elragadta az udvarból.
De még mindig emlékszik rá, hogy oktatni próbálta egy-s-másra.
Politikára.
Jogra.
Meg némi hasznos tanáccsal is ellátta a politikusokkal való beszélgetéseket illetően.
Az elején még figyelt is.
Aztán kezdett kitekingetni az ablakon a lovagi eszmék fölött mélázva.
Milyen király lesz belőle?
Harcos.
Sok-sok háborút fog megvívni… Az biztos.

Kedves gyermek volt pedig. Kissé talán naiv, mindenben több jót látott, mint amennyi valóban volt benne, de kedves.
Még mindig emlékszik, ahogy Eulisessnek nevezte szabadon, apja után. Nem győzött érte haragudni rá. Csak akkor biggyesztett oda egy „bácsit” mögé, ha akart valamit. Nem ritkán fordult elő az. Mindig megtalálta a módját, hogy megszerezze azt, amit akart, anélkül, hogy kérnie kelljen.
Viszont mielőtt Chelley elvitte volna, azelőtt pár nappal négyszemközt beszélt vele. Akkor mondta meg, hogy attól fogva felnőttként fogja kezelni, hiszen mire újra látni fogják egymást…

…ettől a perctől lord Scarletwoundnak kell hívnod, hercegem.
Szegény fiú, igencsak megilletődött, ám megértette.

Reméli, nem változott annyit, hogy csalódnia kelljen benne.

Aztán visszatér a paksamétához. Az út végére el kell döntenie boszorkány-e a lány, vagy sem…viszont most ez mellékesnek tűnik, a királyság sorsa mellett…
*

//Négy hónap...Öregszünk... Köszönöm.//
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég