A Vörös Királynő nyomában

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 430

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#131 » 2017.08.17. 20:57

//Rendben Ror. Köszi, akkor majd NJK ha nem jön össze. [cheers.gif] Jó szórakozást!//

Vercole lapul, és a testek nem moccannak. Vagyis, inkább csak dülöngélnek... ide-oda kapkodják a fejüket hörögve. Nem úgy tűnik, hogy vonulnának, míg aztán...
Avaldir és Ror eldobják a habarcsos köveket egy távolabbi magasabb, két szintes épületnek, melynek egyik felső ablakát sikerül eltalálni, az pedig hangos csörömpöléssel törik be, de még bent is zörögni kezd valami, mintha bizony durcás asszonyszemély csapna földhöz étkészleteket.
Avaldir és Ror lába alatt a megelevenedett holtak felhördülnek, és már iramodnak is a zaj irányába. Nem lesz messze, alig 20 méter, de elég, hogy elosonjanak.
Ugyanekkor Vercole előtt az úton a holtak is megrándulnak, és ha rohanni nem is kezdenek, de végre megindulnak dülöngőzve, s gyűlnek a kertekből is, indulnak a zaj irányába, elfelé.

Az elf lány könnyen talál olyan fenyőt, melynek alsó ágai alacsonyan vannak, és elég erősek, hogy egy embert is megtartsanak. Fel tudnak kapaszkodni... bár az emberek nem oly csendesek, mint ő.
A baj inkább az hogy nem hogy nem hall vadat. De nem is lát. Nyomát se. Persze valószínű e dögletes kikötő űzte őket el a városka mellől.
Nade akkor mit fognak enni? És mit esznek ott fent... ahol a fények vannak a falak tetején?

Avatar
Avaldir Osberon
Hozzászólások: 104

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#132 » 2017.08.19. 10:34

- Most! *súgja Ror fülébe. A következő pillanatban érkezik a hepehupás földre, lendületét nem veszti el, bár a felállás közben veszt pár értékes másodpercet. Megiramodik a kapu irányába. Átjutva a másik oldalra nem a körülnézéssel és tájékozódással foglalkozik, hanem el akar tűnni a veszett fenék elől. Beveti magát egy kapualjba, hogy ott lepje el a sötét. Nem kutat, nem mozdul, nem keres, csak fülel hangok után, és szemével fényt keres.*

- Psszt! Ror, ide te! *sziszegné felé a sötétben, ha látná, hogy ő eliramodna előre a sötétben*
- Én becsületes ember vagyok. Csak annyit lopok, amennyire feltétlenül szükségem van. -

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#133 » 2017.08.19. 11:47

Fellélegezve veszi tudomásul, hogy bejött a csel, s a holtak elfelé indulnak, némán bólint csak a másiknaknak, majd szegődik a nyomába, s mivel már jártas a lopakodásban, feleannyi zajt se csap mint Avaldi és mivel a sötétben is jól lát, nem is téveszti őt szem elől, hamar mellé bújuk a kapualjban.
- Na és most? Tovább a várba? Biztos jó ötlet? - kérdi tőle halkan sugdolózva, s közben les ki az utcára, mennyire is tisztult ki a dögöktől

// az NJK rendben van, na páás//

Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 70

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#134 » 2017.08.19. 19:10

Magabiztosan vezeti fel az embereket a biztos magasba, a tanácsosnak, ha kell, több ízben is segédkezet nyújt, s szolgáit is minduntalan figyelmezteti csöndes, halk hangon, ha rossz ágra készülnének ráfogni. Amikor elég magasan vannak már ahhoz, hogy alulról ne vehessék könnyen észre őket, de elég alacsonyan még ahhoz, hogy az ágak ne váljanak veszedelmesen vékonnyá és ingataggá, a lány megáll, s a férfiakra pillant, akiket talán kimerített a mászás.
- Maradjanak itt, amíg körülnézek. Keresek vizet, élelmet, és felderítem a környezetünket.Jöttömre pirkadatkor számítsanak.. visszatérek. Ígérem.
Legutolsó szavánál egyenesen Eulisessre néz, komoly, mélybarna szemeibe tekintve pedig a férfinak, amennyiben jó emberismerő, kétsége sem maradhat a felől, hogy az elf igazat szól, és bizodalmukat méltán helyezhetik belé... persze, a lány elf, s nem ember - ez némiképp megnehezítheti a tanácsos dolgát, ha a lány legbensőbb motivációit kívánná fejtegetni.

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#135 » 2017.08.19. 19:50

//"Jöttömre öt nap múltán számítsatok! Pirkadatkor, kelet felől." – Gandalf//

*A hold fényében sütkérezve ül a faágon, hátát a törzsnek támasztva. Az elfnek válaszolni ereje nincs,csak lassan bólint neki.

Nem szükséges jókívánságaival traktálnia.

A lány még ebben a sötét és barátságtalan erdőben is otthon van.


Amíg vissza nem tér, pihenget egy keveset…
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 430

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#136 » 2017.08.19. 20:01

Vercole még épp látja az elrohanó Avaldirt és Rorschachot. Elég célorientáltnak tűnnek, valahova futnak, és az a valahol valamerre a fal felé van. Lehet, hogy láttak valamit ott, amit ő a földről nem?
Minden esetre az út előtte is szabad. Egyelőre.
Ha követi őket, maga is el fogja érni a magas, kétszárnyú kaput. De nem akármilyen kapu az... a vaspántokkal megerősített hatalmas szárnyakon kívül rézveret díszeleg, elfekre jellemző indás növényminták között nagy hajók képe.
Fentről remekül hallják, ahogy valaki hangosabban szól.
- Megint itt vannak... mi legyen, kapitány? Gyújtsuk őket?
- Mennyi?
- Legfeljebb öt... friss halottak lehetnek...
- Hmm... ne. Majd eloldalognak pár nap alatt. Nem kaptunk parancsot kilovagolni.

A sötét erdőben ücsörgők helyzete kilátástalan. A nagy kérdés, mihez kezdenek most? Egy holtaktól hemzsegő város mellett? Vajon az egész sziget ilyen? Miért ne lehetne? És hogy mennek haza?
A kisebb kérdés, hogy megélik-e a hajnalt. Persze, a fenyőn nem érik el őket, a masszív ágak tartanak. De meddig? És ha talál is a lány iható vizet, mit esznek?

Faelnis ahogy csendesen elindul, ösvényt azt nem lel. Úgy tűnik, a fenyvest rég nem járja se vad, se élő ember. Azonban fentebb talál egy sziklafalat, amiből forrás csörgedez elő, néhány ehető gombát és fenyőmagot is. Valójában nem kell hajnalig várnia, néhány óra séta elég, hogy felmérje, az erdő üres. Valóban üres. A városban is mintha csend lenne megint. Vajon mi történt a többiekkel?

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#137 » 2017.08.21. 19:46

*Nem nagyon tehet mást az idős tanácsos, ül a faágon, szemeit lehunyva. Talán már alszik, talán még ébren van. Bárhogy is legyen, két szolgája e felől nem érdeklődik. Őket jobban leköti a várakozás és az izgalom. Mikor tér vissza Faelnis? Csak nem esett baja? Ha visszatér hoz valamit, mivel elüthetik éhüket? Ezek a kérdések járnak fejükben.

Közben az idő halad. Az erdő csendje, sötétje pedig körbeöleli a három alakot.
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 430

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#138 » 2017.08.21. 20:30

//Mindenki elment nyaralni... úgyhogy amíg vissza nem tér a nép, njk. XD //

Faelnis végülis néhány órával később visszatér. A gombák és a savanyú bogyók kevéssé laktatnak, de a víz legalább tiszta, bár kissé vasízű.
A lány kezdi vezetni a társaságot felfelé, mert úgy tűnik, egyetlen reményük, ha elérik maguk is a falat. Fentebbről pedig jól láthatta, hogy ott bizony bőrpáncélos, élő alakok mozogtak. Így aztán osonva, csendes léptekkel, rettegéssel szívükben közelítettek ők is, visszaereszkedve a kikötő házai közé. Nem csapnak zajt, vagy legalábbis nagyon igyekeznek nem csapni zajt... s bár a holtak csoportjai ott mozogtak, az erdei kerülő jó volt, hogy felsőbb utcán jussanak vissza a kikötőbe, közel a falhoz, ahol láthatóan megcsappant a számuk.

//folyt//

Avatar
Mord
Hozzászólások: 430

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#139 » 2017.08.21. 20:32

Kép

Amelyben hajótörött hőseink különös, sötétbe burkolózó városba keverednek, s ki tudja, megnyugodhatnak-e sorsuk felől, vagy a veszedelmek sora még mindig les rájuk?

Avatar
Mord
Hozzászólások: 430

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#140 » 2017.08.21. 21:08

Akárki is kiáltott fel az őrségnek, legyen az bármely kalandor, a hosszú várakozás rettegése következik, hisz ki tudja, mikor rontanak rájuk a holtak. És vártak, és vártak, órák telhettek el, kiáltani pedig ki mer ilyenkor... a kapu azonban aztán lassan kinyílik. Két szikár, kopott bőrvértes férfi nyitja azt, de mögöttük tíz hasonló szikár, komor, mégis kortalannak ható vonású férfi mustrálja a három kalandort, majd egy pillanattal később a nyitott kapu felé igyekvő, s azon belépő elf lányt, a tanácsost és annak két testőrét is.

A kis csapat hát újra együtt toporgott, mögöttük a kapu hangos csikordulással csapódott be. Úgy tűnik, az éjszaka alig nyúlt valamennyit, fent a hold hidegen ragyogott az idegen csillagok játékában. Tágas belső udvarban várakoztak, köröttük két tucat bőrvértes alak meredt rájuk. Félelfek, mind egy szálig, kopott ruhákban, kopott vértekben, de alattomosan hegyes dárdáikat rájuk emelve. Magas, tiszta vérű elf férfi lép aztán ki a sorfalból. Míg a félelfek haja sötétebb, alakja szikáran zömökebb volt, ez elf katonaember, ki maga egyedül viselt mithrill láncinget és míves acélpengét, sudár volt és légiesen kecses. Kék szemeit végighordozta a társaságon, szőke, fonatokkal díszített hajába belekapott a fellebbenő hideg szél, megcibálta zöld köpenye szegélyét is.
- Melin Onórë! Le nathlon na mâr nín! Êl síla na lû e-govaned vín!
Népének ékes nyelvén köszönti a leányt, de meg nem hajol felé. Bár Faelnis inkább az erdei elfek nyelvét ismeri jobban, minden bizonnyal a magas elfek szavait is megérti, ám ilyen különösen pontos archaikus dialektusban még odahaza se hallotta sose ezeket a szavakat. Hány éves lehet, aki előtte áll?
Minden esetre szavai valami ilyesmit jelentenek: Kedves Húgom! Üdvözöllek az otthonomban! Csillag ragyogja be találkozásunk óráját.

A férfi tekintete tovább siklik a kompániára...
- Mily különös vándorok ily messzi északon. Narmo Luin vagyok, a Kapuőrség Kapitánya. Ki a vezetőtök? S feleljetek, mi céllal érkeztetek Barad Eldalos, ki harmadik ezen a néven, homály fedte királyságába?

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég