71 találat

Szerző: Faelnis
2017.09.24. 18:31
Fórum: Kalandok és hirdetések
Téma: A Vörös Királynő nyomában
Válaszok: 199
Megtekintve: 21295

Re: A Vörös Királynő nyomában

Vercole nyers szavai akár a megrökönyödését is kiválthatnák, ám a férfi nem mond mást, pusztán azt, amely a valós - tudják ezt mindannyian, kimondva mégis rémes. Sosem gondolta volna, hogy valaha ő is felelős lesz népeik közös múltja egy darabkájának végleges pusztulásáért. E gondolat erőst megmarja...
Szerző: Faelnis
2017.09.19. 18:14
Fórum: Kalandok és hirdetések
Téma: A Vörös Királynő nyomában
Válaszok: 199
Megtekintve: 21295

Re: A Vörös Királynő nyomában

Úgy tűnik, akad még népe gyermekeinek oly megbecsülése az udvarnál - ha a nemesség egyre nagyobb tömege kezd is megfeledkezni az elfek különleges kiváltságairól a királyságban, akár a háládatlan gyermekek -, hogy a tanácsos elfogadja és megszívelje szavainak súlyát, felidézvén a népének kijáró tiszt...
Szerző: Faelnis
2017.09.15. 12:14
Fórum: Kalandok és hirdetések
Téma: A Vörös Királynő nyomában
Válaszok: 199
Megtekintve: 21295

Re: A Vörös Királynő nyomában

- Elég.. Szelíden szól, mégis éle van a lány hangjának, ahogy a tanácsosra pillant. Időtlen tekintetének súlya alatt talán maga a férfi is átértékeli egy pillanatra atyai invitálásának leereszkedő hanglejtését.. ám az elf úgy tűnik, nemes eleganciával lendül tova a tanácsos szavain, s maga megtartja...
Szerző: Faelnis
2017.09.11. 09:42
Fórum: Kalandok és hirdetések
Téma: A Vörös Királynő nyomában
Válaszok: 199
Megtekintve: 21295

Re: A Vörös Királynő nyomában

Az elf mély hallgatásba ereszkedik. Utolsó szavait talán akkor hallhatta tőle Eulisess, amikor a tanácsos hálálkodására komoly biccentéssel felelt: "- Nem jutalom fejében cselekedtem, Eulisess Scarletwound, de ígéretedet köszönettel elfogadom. Ha eljövend annak ideje, hírt fogok adni kérésemről...
Szerző: Faelnis
2017.09.11. 08:56
Fórum: Szabadon használható társalgók, ha épp csapatösszerázni van kedv.
Téma: Kérdezz! Felelek!
Válaszok: 33
Megtekintve: 5860

Re: Szervező

Október 21-22-23 és október 27-28-29 előre láthatóan szabad nekem :)
Szerző: Faelnis
2017.08.27. 16:02
Fórum: Kalandok és hirdetések
Téma: A Vörös Királynő nyomában
Válaszok: 199
Megtekintve: 21295

Re: A Vörös Királynő nyomában

Narmo Luin irányába mély tisztelettel adózott, s bár a hely egyik ámulatból a másikba ejtette, a szívét vészterhes gondolatok szorítják - különösen, amikor a királyi pár színe elé vezetik őket. A félelem birokra kel azzal az ősi, mélyről fakadó hódolattal, amellyel meghajtja magát a páros előtt, s l...
Szerző: Faelnis
2017.08.19. 19:10
Fórum: Kalandok és hirdetések
Téma: A Vörös Királynő nyomában
Válaszok: 199
Megtekintve: 21295

Re: A Vörös Királynő nyomában

Magabiztosan vezeti fel az embereket a biztos magasba, a tanácsosnak, ha kell, több ízben is segédkezet nyújt, s szolgáit is minduntalan figyelmezteti csöndes, halk hangon, ha rossz ágra készülnének ráfogni. Amikor elég magasan vannak már ahhoz, hogy alulról ne vehessék könnyen észre őket, de elég a...
Szerző: Faelnis
2017.08.17. 20:23
Fórum: Kalandok és hirdetések
Téma: A Vörös Királynő nyomában
Válaszok: 199
Megtekintve: 21295

Re: A Vörös Királynő nyomában

Úgy vezeti maga után a tanácsost, akár egy elanyátlanodott gyermeket, de a férfi éppoly jámboran hagyja is magát irányítani. Aggodalma a felett azonban, hogy a tanácsos elméjének esetleg soknak bizonyult ennyi tragédia, háttérbe szorul az életüket fenyegető sürgetőbb problémával szemben. Nem érzi a ...
Szerző: Faelnis
2017.08.14. 21:33
Fórum: Kalandok és hirdetések
Téma: A Vörös Királynő nyomában
Válaszok: 199
Megtekintve: 21295

Re: A Vörös Királynő nyomában

A hajótörés keserű ténye után helyzetük kétségbeejtő mivolta megpecsételődni látszódik. Megcsillan ugyan a halovány reménysugár, amint fényt és mozgást vélnek felfedezni a kastély távoli alakjában, ám annak messzisége egyszeriben elérhetetlennek tetszik, ahogy a túlvilág nyughatatlan szörnyetegei éh...
Szerző: Faelnis
2017.08.07. 20:08
Fórum: Kalandok és hirdetések
Téma: A Vörös Királynő nyomában
Válaszok: 199
Megtekintve: 21295

Re: A Vörös Királynő nyomában

Az Iker-szigetek között feszülő halotti, nyúlós csend még az ő hangulatára is valamiféle szürke fásultságot húz. Nem hallja már a sirályok énekét, nem kíséri őket delfinraj, a tenger varázslatos arca elfordult tőlük, hogy megmutassa hideg, rideg, rút felét is. Mégsem hagyja magát letörni, figyelme n...

Ugrás a részletes kereséshez